HISTORIA

ZARYS HISTORYCZNY SPÓŁDZIELNI „KOMINIARZ” OLSZTYN

W dniu 8 lipca 1950 roku w lokalu Izby Rzemieślniczej w Olsztynie w obecności przedstawiciela Izby Rzemieślniczej, Centrali Spółdzielczo – Państwowej oraz 35 mistrzów i czeladników kominiarskich województwa olsztyńskiego Walne Zebranie Kominiarzy podjęło uchwałę powołania spółdzielni i nadania nazwy „Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Olsztynie”. Ten historyczny dokument, pierwszy statut spółdzielni, podpisało 69 członków założycieli. W dniu 22 stycznia 1951 roku w Sądzie Powiatowym w Olsztynie został zarejestrowany Statut Spółdzielni, w efekcie czego Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność gospodarczą, trwającą nieprzerwanie do dziś.

Pierwszym Prezesem Zarządu został Pan Edward Kiełbasiewicz kierujący Spółdzielnią przez 27 lat. Pierwszymi członkami Zarządu byli Panowie Bolesław Frąckowiak i Brunon Białuszewski. Natomiast w skład Rady Nadzorczej weszli, mistrzowie kominiarscy: Walenty Nichczyński, Paweł Szczawiński, Stefan Kryger oraz czeladnicy kominiarscy: Alfred Paulina, Franciszek Borzewski, Czesław Wiszniewski. W maju 1971 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą zmiany nazwy Spółdzielni na „Wojewódzką Spółdzielnię Pracy Kominiarzy w Olsztynie”. W latach 70 – tych ilość zatrudnionych w naszej Spółdzielni wynosiła blisko 230 osób. W tym czasie powstał również punkt usług kotlarskich w Szczytnie.
W okresie działalności Spółdzielni wybudowano dwa budynku na biuro i mieszkania oraz pomieszczenia magazynowo – garażowe w Olsztynie oraz budynki na siedziby zakładów w Nidzicy, Szczytnie, Morągu, Olecku i Suwałkach. Wszystkie te obiekty nadal są majątkiem Spółdzielni „Kominiarz” w Olsztynie. W wyniku zmian podziału administracyjnego kraju, gdy stworzono 49 województw, zaistniała konieczność dokonania zmian w strukturze organizacyjnej. I tak 19 sierpnia 1975 roku nastąpiło zjednoczenie 21 Spółdzielni kominiarskich działających w kraju i utworzono „Krajową Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich” z siedzibą we Wrocławiu. Prezesem Zarządu został wieloletni działacz Spółdzielni Pracy Pan Antoni Heryszek, a dotychczasowe Zarządy zostały przekształcone w Dyrekcje Okręgowych Oddziałów.
W roku 1978 na stanowisku Prezesa nastąpiła zmian. Pana Edwarda Kiełbasiewicza zastąpił na kolejne 6 lat Kazimierz Ossowski. Następnie od roku 1984 do końca 2005 stanowisko Prezesa piastował, Pan Leonard Siemieniuk – obecnie Honorowy Prezes Spółdzielni „Kominiarz” w Olsztynie. Natomiast od stycznia 2006 roku funkcję Prezesa Spółdzielni piastuje Jarosław Sawicki. Pozostały skład Zarządu nie uległ zmianie, a funkcje Zastępców Prezesa piastowali Panowie Edward Figurski (do sierpnia 2011 roku) oraz Edward Wilimski (do czerwca 2012 roku). W ich miejsce zostali wybrani Panowie Jerzy Rynkowski (od stycznia 2012 roku) oraz Leszek Szestakowski (od grudnia 2012 roku). Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą (od kwietnia 2013 roku): Antoni Łobanowski – Przew. RN, Zbigniew Krokwiński – Z-ca Przew. RN, Andrzej Wilczek – sekretarz oraz członkowie RN: Sebastian Kryger, Mariusz Parzych, Paweł Oszmian, Sebastian Modrzejewski, Marcin Wilimski.

Comments are closed.