PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wykonywana jest na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

Comments are closed.