IWENTARYZACJA

Inwentaryzacje przewodów kominowych

Inwentaryzacja przewodów kominowych wszystkich pionów znajdujących się w budynku obejmuje sprawdzenie:

  1. Sprawdzenie drożności wszystkich przewodów kominowych z określeniem ich drożności i przekrojów.
  2. Sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń grzewczo – wentylacyjnych podłączonych do przewodów kominowych we wszystkich pionach w budynku.
  3. Przedstawienie na szkicu poziomym przewodów kominowych wraz ze wskazaniem miejsca podłączenia poszczególnych urządzeń.
  4. Wskazanie wszystkich nieprawidłowości w zakresie podłączeń urządzeń grzewczo – wentylacyjnych oraz pomieszczeń, w których brak niezbędnych wymaganych urządzeń .
  5. Wyznaczenie wolnych przewodów kominowych, nadających się do wykorzystania dla podłączenia urządzeń .
  6. Wykazanie wszystkich uszkodzeń i usterek urządzeń kominowych występujących w inwentaryzowanym budynku .
  7. Wykazanie rozwiązań i możliwości mających na celu usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie inwentaryzacji, mając na uwadze doprowadzenie do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Comments are closed.