OPINIE

Opinia kominiarska określająca możliwość przyłączenia do przewodów kominowych nowych lub przełączenia istniejących urządzeń grzewczych czy wentylacyjnych, która obejmuje:

Sprawdzenie drożności przewodów kominowych w opiniowanym pionie kominowym pod względem możliwości wykorzystania ich na poszczególnych kondygnacjach
Sprawdzenie przekrojów oraz drożności przewodów kominowych z jednoczesnym ustaleniem miejsc ewentualnych odchyleń od pionu i uskoków.
Sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń podłączonych do przewodów kominowych w opiniowanym pionie oraz określenie miejsca podłączenia.
Wyznaczenie wolnych przewodów kominowych , nadających się do wykorzystania dla podłączenia urządzeń grzewczo – wentylacyjnych.
Wskazanie miejsca podłączenia, przełączenia lub wyłączenia poszczególnych urządzeń zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami .
Wykonanie szkicu poziomego przewodów kominowych z naniesionymi informacjami o ich przekrojach, drożności i rodzaju urządzeń do nich podłączonych.
Wykazanie rozwiązań i możliwości mających na celu sprostowanie niewłaściwego podłączenia istniejących lub zaprojektowanych do podłączenia urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych.

Comments are closed.