I GALA RZEMIOSŁA WARMII I MAZUR

W dniu 30 września 2022 roku w Hotelu Zamek Ryn miała miejsce historyczna I Gala
Rzemiosła Warmii i Mazur. Udział w Gali wzięli Rzemieślnicy – przedstawiciele wszystkich
17 organizacji zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
Prezesi Izb Rzemieślniczych z całej Polski, przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego,
pracownicy organizacji rzemieślniczych, przedstawiciele władz oraz instytucji
współpracujących z Izbą.
Gospodarzem Gali był Prezes Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości Pan Adam Przybysz, który wyraził nadzieję, iż I Gala będzie początkiem
nowej tradycji jako wspaniałe święto jednoczące środowisko rzemieślnicze.
W I Gali Rzemiosła na zaproszenie Prezesa Izby uczestniczyli przedstawiciele
Spółdzielni „KOMINIARZ” w Olsztynie. Byli to: Prezes Jarosław Sawicki, Z-c Prezesa
Mariusz Parzych, Przewodniczący Rady Nadzorczej Sebastian Kryger oraz członkowie Rady
Nadzorczej Andrzej Wilczek i Paweł Oszmian, którym towarzyszyły małżonki.
W trakcie uroczystości Srebrnym Medalem za Zasługi dla Rzemiosła Warmii i Mazur
zostali odznaczeni Jarosław Sawicki oraz Andrzej Wilczek.
Bardzo doniosłą chwilą był moment wręczenia zaszczytnego wyróżnienia
dla Spółdzielnia „KOMINIARZ” w Olsztynie. Przedstawiciele Spółdzielni otrzymali z rąk
Prezesa Izby Adama Przybysza, Szablę Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości. Jest to najwyższe odznaczenie Rzemiosła Warmii i Mazur.
Serdecznie gratulujemy Prezesowi Izby Adamowi Przybyszowi perfekcyjnej
organizacji I Gali Rzemiosła Warmii i Mazur i wyrażamy nadzieję, iż za rok spotkamy się na
jej drugiej edycji.

Comments are closed.