Nasi kominiarze wykonują tę usługę w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz użytkowych. Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych wykonywana jest na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z…

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wykonywana jest na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

Nasza oferta usług kominiarskich obejmuje czyszczenie kominów. Zapewniamy czyszczenie przewodów kominowych (dymowego, spalinowego lub wentylacyjnego) na całej dostępnej długości z zanieczyszczeń lotnych i ruchomych (sadze, popioły i pyły) wraz z usunięciem i wyniesieniem tych zanieczyszczeń na zewnątrz nieruchomości w miejsce wskazane przez właściciela lub zarządcę…

Inwentaryzacje przewodów kominowych Inwentaryzacja przewodów kominowych wszystkich pionów znajdujących się w budynku obejmuje sprawdzenie: Sprawdzenie drożności wszystkich przewodów kominowych z określeniem ich drożności i przekrojów. Sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń grzewczo – wentylacyjnych podłączonych do przewodów kominowych we wszystkich pionach w budynku. Przedstawienie na szkicu…

Odbiory przewodów kominowych Odbiór przewodów kominowych czyli badanie stanu technicznego przewodów kominowych, kanałów, podłączeń, urządzeń pomocniczych w budynkach nowo wybudowanych, względnie przebudowanych przed oddaniem ich do użytku, obejmuje : Sprawdzenie drożności przewodów kominowych do najniżej położonego urządzenia do wylotu przewodu. Sprawdzenie czy pomieszczenia sanitarne oraz…

Opinia kominiarska określająca możliwość przyłączenia do przewodów kominowych nowych lub przełączenia istniejących urządzeń grzewczych czy wentylacyjnych, która obejmuje: Sprawdzenie drożności przewodów kominowych w opiniowanym pionie kominowym pod względem możliwości wykorzystania ich na poszczególnych kondygnacjach Sprawdzenie przekrojów oraz drożności przewodów kominowych z jednoczesnym ustaleniem miejsc ewentualnych…